Καρτέλα

Η εργασία Καρτέλα εμφανίζει όλες τις κινήσεις του λογαριασμού. Επιλέξετε το λογαριασμό την καρτέλα του οποίου θέλετε να εμφανίσετε χρησιμοποιώντας έναν από τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης. Επιλέξετε τη χρονική περίοδο για την οποία θέλετε να προβληθούν οι κινήσεις του λογαριασμού καθώς και τους κωδικούς κίνησης που επιθυμείτε. Στην περίπτωση που χρήση σας ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.), μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συμπεριληφθούν και οι προσωρινές κινήσεις. Καρτέλα με τις κινήσεις του λογαριασμού όπως αυτές επιλέχθηκαν με τα κριτήρια που περιγράψαμε, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Με τη χρήση του πλήκτρου [Enter], μπορείτε να μεταβείτε στο λογιστικό άρθρο που δημιούργησε την κίνηση.

.

Προηγούμενο

Προβολή