Κατάσταση Ραντεβού

Στην εκτύπωση Κατάσταση Ραντεβού μέσα από τον προκαθορισμένο διάλογο της εφαρμογής αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία για ένα ραντεβού, όπως η ημερομηνία έναρξης και λήξης του ραντεβού, ο κωδικός και η επωνυμία πελάτη, η προκαθορισμένη ενέργεια, η κατάσταση, η τοποθεσία στην οποία θα λάβει χώρα, καθώς και ο αντιστοιχισμένος πωλητής.

Προηγούμενο

Επίτευξη Στόχων