Νέο είδος

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέο είδος για να εισάγετε τα σταθερά στοιχεία των ειδών της αποθήκης σας. Αρχικά, επιλέξτε εάν θέλετε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ή όχι. Απαντώντας «Ναι», η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που είναι διαφορετικά για κάθε νέο είδος, κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία, σταθερά. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε είδος είναι:

.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

.

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του είδους, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τη μορφή του κωδικού που έχετε ορίσει στην επιλογή [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Αποθήκη]. Εάν δώσετε κωδικό που δε συμφωνεί με τη μορφή αυτή, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα προβάλει κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα.

· Περιγραφή

Εισάγετε την περιγραφή του είδους.