Προβολή

 

 

 

 

 

 

 

Με τη «Συνοπτική» ή «Αναλυτική» προβολή γραφικών προβάλλονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης σχεδίασης.

Χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, εμφανίζεται λίστα με το σύνολο των αρχείων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Πατώντας το πλήκτρο [Enter] γίνεται μετάβαση στην οθόνη παρουσίασης των γραφικών του επιλεγμένου αρχείου. Εδώ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

· Επιλογή

Προβάλλεται λίστα με τα σχεδιασμένα γραφικά του συγκεκριμένου κυκλώματος, για μετάβαση στο επιθυμητό.

· Bars

Επιλέγεται η μορφή των στηλών του γραφήματος (Normal, Gradient, Stacked, Slant Cube, Bevel, Arrow).

· Pies

Καθορίζεται το στυλ του γραφήματος με τη μορφή πίτας (Normal, Exploded, Semi Pie, Donut, Donut Exploded, Semi Donut), ενώ παράλληλα καθορίζεται η διάσταση που θα απεικονιστεί στην πίτα.

· Lines

Επιλέγεται η απεικόνιση του γραφήματος με τη μορφή γραμμών (Normal, Point, Stairs).

· 3D

Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η τρισδιάστατη απεικόνιση του γραφήματος.

· Excel

Εξάγεται το γράφημα στο Microsoft Excel.

· Εκτύπωση

Αποστέλλεται το γράφημα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

Πατώντας το πλήκτρο [Escape] γίνεται μετάβαση στην αρχική λίστα επιλογής αρχείων.

.

Προηγούμενο

Σχεδίαση