Σύνθεση Μαζική

Η εργασία Σύνθεση Μαζική χρησιμοποιείται όπως και η προηγούμενη εργασία, με τη διαφορά ότι οι κινήσεις σύνθεσης ή αποσύνθεσης, γίνονται, επιλέγοντας τα είδη με βάση τις καταχωρημένες κινήσεις τους.

Αρχικά επιλέξτε εάν θα κάνετε σύνθεση ή αποσύνθεση. Στη συνέχεια επιλέξτε τους επιθυμητούς κωδικούς κίνησης που θέλετε να συμπεριληφθούν, τις ημερομηνίες για τις οποίες θα εκτελέσετε την εργασία και τους αποθηκευτικούς χώρους που θέλετε να συμμετέχουν.

Η ποσότητα ειδών που συντίθενται (ή αποσυντίθενται) είναι αυτή των σχετικών κινήσεων των ειδών.

Απαντήστε «Ναι» εάν θέλετε να αποθηκευτούν τα έτοιμα είδη στον αποθηκευτικό χώρο της κίνησης ή «Όχι» για να εισάγετε τον αριθμό κάποιου άλλου αποθηκευτικού χώρου για τα έτοιμα είδη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις πρώτες ύλες.

Εάν έχετε ξαναεκτελέσει την εργασία περιλαμβάνοντας τις ίδιες κινήσεις, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα ξαναπαραχθούν κινήσεις παραγωγής – ανάλωσης για αυτές ή όχι, απαντώντας στη σχετική ερώτηση.

Τέλος, επιλέξτε τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Η παραγωγή των κινήσεων μπορεί να γίνει είτε αυτόματα, είτε επιλέγοντας εσείς τις κινήσεις που επιθυμείτε, από το παράθυρο που προβάλλει η εφαρμογή.

.

Προηγούμενο

Σύνθεση κατά Είδος

Επόμενο

Απογραφή