Ετικέτες

Εδώ μπορείτε να σχεδιάσετε, να τροποποιήσετε και να εκτυπώσετε μέχρι και 8 διαφορετικά sets ετικετών.

Σχεδίαση ετικετών draft

Αρχικά δηλώνετε τον αριθμό του set ετικετών στο οποίο θα εργαστείτε, απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής. Στη συνέχεια, εισάγετε (ή μεταβάλλετε) τα παρακάτω στοιχεία:

· Αριθμός ετικετών οριζόντια

Οι ετικέτες που βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη (η μία δίπλα στην άλλη) στο χαρτί.

· Ωφέλιμες γραμμές κειμένου

Οι γραμμές κειμένου που χωράνε να εκτυπωθούν στην ετικέτα.

· Ωφέλιμο μήκος ετικέτας

Οι χαρακτήρες που χωράνε να εκτυπωθούν στην ετικέτα.

· Κενές στήλες μεταξύ ετικετών

Οι στήλες που χωρίζουν τις ετικέτες.

· Κενές γραμμές μεταξύ ετικετών

Οι γραμμές που χωρίζουν τις ετικέτες.

· Κενά αριστερά της πρώτης ετικέτας

Οι κενοί χαρακτήρες αριστερά από την πρώτη ετικέτα.

· Συμπυκνωμένη γραφή [Ν/Ο]

Εισάγετε Ν(Ναι) εάν θέλετε οι ετικέτες να εκτυπωθούν με χρήση συμπυκνωμένης γραφής.

· Συντελεστής συμπύκνωσης

Εάν επιλέξατε Ν(Ναι) στη συμπυκνωμένη γραφή, εισάγετε τώρα το συντελεστή συμπύκνωσης (συντελεστής κανονικής εκτύπωσης = 1.00).

.

Καταχωρήστε ή όχι τις όποιες αλλαγές απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής.

Εκτύπωση ετικετών Draft

Επιλέξτε το set ετικέτας που θέλετε να εκτυπώσετε σύμφωνα με την προηγούμενη σχεδίαση. Αφού καθορίσετε τον αριθμό των ετικετών που θα εκτυπωθούν, εμφανίζεται στην οθόνη ένα πλαίσιο (υπόδειγμα ετικέτας), που έχει τη μορφή του set ετικέτας που έχετε σχεδιάσει. Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία που θα περιέχουν οι ετικέτες, να διαγράψετε χαρακτήρες με το πλήκτρο [Delete], και να παρεμβάλλετε χαρακτήρες ή να γράψετε πάνω στους ήδη υπάρχοντες με πλήκτρο [Insert].

Εκτελέστε ή όχι την εργασία εκτύπωσης των ετικετών απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής.

.