Σχετικά έγγραφα

Τα «Σχετικά έγγραφα» αποτελούν τη νέα διαχείριση που δημιουργήθηκε με στόχο τον καθορισμό και την οργάνωση των σχετικών εγγράφων (external links) σε επίπεδο εγγραφής, σε όλα τα αρχεία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

 

Διαδικασία συσχετισμού των εγγράφων

Με την επιλογή του εικονιδίου που βρίσκεται στη γραμμή τίτλου της οθόνης διαχείρισης των αρχείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ή με το συνδυασμό των πλήκτρων [Alt+F9], προβάλλεται νέο παράθυρο για το συσχετισμό της συγκεκριμένης εγγραφής με εξωτερικά αρχεία (βλ. επόμενη οθόνη).

 

 

Στο συγκεκριμένο παράθυρο υπάρχει σειρά επιλογών με τα αντίστοιχα εικονίδια που προσφέρουν τις εξής δυνατότητες:

 

Στο επάνω τμήμα του παραθύρου η σειρά επιλογών με τα αντίστοιχα εικονίδια, προσφέρουν τις εξής δυνατότητες:

1.Δημιουργία νέου φακέλου.
2.Επιστροφή στον προηγούμενο φάκελο.
3.Προσθήκη νέου αρχείου (link).
4.Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου (link)
5.Καθορισμός του τίτλου εμφάνισης και δυνατότητα αλλαγής του μονοπατιού εύρεσης του αρχείου (link).
6.αθορισμός των ιδιοτήτων εμφάνισης των σχετικών εγγράφων (Icon, List, Report, Small Icon).
7.Μετάβαση στα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή.

 

Οι δυνατότητες ανοίγματος, αλλαγής των ιδιοτήτων και διαγραφής ενός αρχείου που έχει προστεθεί, είναι διαθέσιμες και με δεξί κλικ στο εικονίδιο του αρχείου.

 

Ακόμη, στο συγκεκριμένο παράθυρο μπορούν να προστεθούν αρχεία και με τη διαδικασία “drag and drop”.

 

Με την επιλογή «Έξοδος» κλείνει το παράθυρο συσχετισμού των εγγράφων, ενώ οι όποιες αλλαγές καταχωρούνται ή όχι απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής.

 

Προσοχή! Αυτό που αποθηκεύεται είναι η διαδρομή (link) προς τα σχετικά αρχεία. Αν κάποιο από αυτά αλλάξει θέση στον υπολογιστή, τότε θα προβάλλεται στο παράθυρο των σχετικών εγγράφων με το εικονίδιο P:\Project5\HELP\instruct\LinkDocs2.jpg, το οποίο δηλώνει ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθεί το συγκεκριμένο αρχείο. Με διόρθωση της διαδρομής εύρεσης του αρχείου είναι και πάλι δυνατή η εμφάνισή του.

.

.