Χρήση ποντικιού (mouse)

Το ποντίκι, ή αλλιώς mouse, είναι μία συσκευή μέσω της οποίας μπορείτε να “δείξετε” τα αντικείμενα που βλέπετε στην οθόνη, να τα επιλέξετε ή να τα μετακινήσετε.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. το ποντίκι χρησιμοποιείται ενεργά δίνοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις εργασίες που επιθυμείτε, στα διάφορα σημεία της οθόνης, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση του πληκτρολογίου. Απλά κάντε κλικ στην επιθυμητή επιλογή και η ενέργεια που αντιπροσωπεύει θα πραγματοποιηθεί αμέσως.

Διαφορετική χρήση του mouse εκτελεί και τις παρακάτω διαφορετικές εργασίες:

Απλό αριστερό κλικ

Με απλό αριστερό κλικ έχετε τις εξής δυνατότητες:

1.Επιλογή ενοτήτων σε όλα τα menu της εφαρμογής.
2.Μετάβαση σε οποιοδήποτε πεδίο καταχώρησης ενός παραθύρου, αποφεύγοντας τη σταδιακή μετάβαση στα προηγούμενα ή επόμενα πεδία.
3.Ενεργοποίηση όλων των πλήκτρων (buttons) που βρίσκονται στο κάτω μέρος των παραθύρων της εφαρμογής (End, Esc, Enter, κλπ).
4.Απόκρυψη ή κλείσιμο του παραθύρου κάνοντας κλικ στο σύμβολο που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου του παραθύρου.
5.Κάνοντας αριστερό κλικ και κρατώντας το πλήκτρο του mouse πατημένο, έχετε τη δυνατότητα να μετακινήσετε το παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη σας σε μία νέα θέση, μετακινώντας αντίστοιχα και το ποντίκι σας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται drag (δηλαδή σέρνω).

Διπλό αριστερό κλικ

Πατώντας δύο συνεχόμενες φορές το αριστερό πλήκτρο του mouse σε κάποιο πεδίο αναζήτησης αρχείου ή πίνακα, ανοίγει ένας διάλογος αναζήτησης μεταξύ καταχωρημένων εγγραφών – πληροφοριών.

Δεξί κλικ

Πατώντας το δεξί πλήκτρο του mouse η εφαρμογή πραγματοποιεί έξοδο (Escape) από το παράθυρο ή την ενότητα στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Mouse wheel

Το Mouse wheel λειτουργεί ως συντόμευση για τα πλήκτρα [Page Down] και [Page Up], καθώς εμφανίζει διαδοχικά τα πεδία και τις σελίδες που ακολουθούν ή προηγούνται, αντίστοιχα.