Το Κεντρικό Τμήμα

Βρίσκεται στο κέντρο του πληκτρολογίου και περιλαμβάνει όλα τα αλφαβητικά πλήκτρα (Α..Ω, α..ω, A..Z, a..z, κενό), τα αριθμητικά (0..9), καθώς και τα πλήκτρα συμβόλων (+, -, *, /, =, %, @, “, …), και χρησιμοποιούνται είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα.

Χρήση των πλήκτρων κατά την εκτύπωση οθόνης και τρέχοντος παραθύρου στον εκτυπωτή

Οι συνδυασμοί των πλήκτρων που χρησιμοποιούνται εδώ και οι εργασίες που επιτελούν είναι:

· [Ctrl+A] Εκτύπωση αντιγράφου της οθόνης που προβάλλεται στον εκτυπωτή.
· [Ctrl+B] Εκτύπωση αντιγράφου του τρέχοντος παραθύρου της οθόνης στον εκτυπωτή.

Χρήση των πλήκτρων κατά τη μεταβολή της οθόνης οδηγιών του χρήστη

Οι συνδυασμοί των πλήκτρων που χρησιμοποιούνται εδώ και οι εργασίες που επιτελούν είναι:

· [Ctrl+H]

Προβολή του παραθύρου οδηγιών για τον editor του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. Εδώ περιέχονται οι συνδυασμοί των πλήκτρων που εκτελούν κάποια εργασία μέσα στο παράθυρο όπου εισάγετε ή μεταβάλλετε χαρακτήρες, καθώς και η αντιστοιχία των πλήκτρων με τους γραφικούς χαρακτήρες.

· [Ctrl+G]

Δυνατότητα αλλαγής της κατάσταση (mode) του πληκτρολογίου, ώστε να πληκτρολογείτε τους γραφικούς χαρακτήρες που περιλαμβάνονται στο set χαρακτήρων του υπολογιστή σας.

Η κατάσταση του πληκτρολογίου (mode) φαίνεται στο παράθυρο οδηγιών του editor, όπου αναγράφεται το γράμμα “g” για το graphics mode (για χαρακτήρες γραφικών) και “t” για το text mode (για κανονικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες του πληκτρολογίου). Επίσης, στο ίδιο σημείο φαίνεται και η αντιστοιχία του χαρακτήρα που εικονίζεται στο πληκτρολόγιό σας και αυτού που θα εκτυπωθεί στο παράθυρο της οθόνης. Με τη χρήση των χαρακτήρων αυτών μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια και στήλες (ιδιαίτερα στις φόρμες και στα templates) που θα κάνουν πιο εύκολη την παρουσίαση και ανάγνωση των όσων περιέχονται σε αυτά.

· [Insert]

Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο, μια φορά, μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες γράφοντας πάνω στους παλιούς που υπήρχαν στο παράθυρο. Εάν πατήσετε το πλήκτρο για δεύτερη φορά, μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες ανάμεσα στους παλιούς, χωρίς αυτοί να διαγράφονται. Η κατάσταση (mode) στην οποία βρίσκεστε φαίνεται στο πλαίσιο του παραθύρου κάτω δεξιά, όπου αναγράφεται ovr (overwrite) για την πρώτη λειτουργία και ins (insert) για τη δεύτερη.

· [Delete]

Με το πλήκτρο αυτό μπορείτε να διαγράψετε τον χαρακτήρα που βρίσκεται κάτω από τον cursor.

.

.

Προηγούμενο

Το τμήμα των Function Keys