Παραστατικά αγοράς

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να εισάγετε, διαγράψετε, μεταβάλλετε και εκτυπώσετε προαιρετικά τα παραστατικά αγοράς.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελ. «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία μπορεί να μεταβληθεί. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Σειρά: Επιλέξτε την σειρά παραστατικού που επιθυμείτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αγοράς). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
  Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αγοράς), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αγοράς), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή. Αν στα στοιχεία του προμηθευτή έχει οριστεί κάποια τιμή στο πεδίο «Έλεγχος κινήσεων», η αναζήτηση του προμηθευτή δεν είναι δυνατή. Επίσης αν έχει οριστεί τιμή στο πεδίο «Επιλογή σε αγορές» που δεν είναι συμβατή με την σειρά παραστατικού που έχτε επιλέξει, η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα σφάλματος. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του προμηθευτή εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα μετά την εισαγωγή του κωδικού του προμηθευτή.
 Νόμισμα: Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στο νόμισμα συναλλαγής. Η εφαρμογή προτείνει το κύριο νόμισμα, που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές). Αν όμως το νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή είναι διαφορετικό, το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που υπάρχει στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του προμηθευτή.

Το δεύτερο πεδίο αφορά την ισοτιμία του κύριου νομίσματος με το νόμισμα συναλλαγής. Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα συναλλαγής είναι το κύριο. Αν το νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή είναι διαφορετικό, τότε γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία των δύο νομισμάτων, με βάση την ημερομηνία του παραστατικού και το πεδίο συμπληρώνεται ανάλογα. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία η εφαρμογή παράγει σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να καθοριστεί από τον χρήστη.

 Αποθ. χώρος: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αποθηκευτικό χώρο που έχει συνδεθεί με το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή. Η σύνδεση υποκαταστήματος αποθηκευτικού χώρου γίνεται στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα). Αν στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης σειράς στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αγοράς), έχει οριστεί στη σχετική παράμετρο αποθηκευτικός χώρος η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται αντίστοιχα.
 Καθεστώς ΦΠΑ: Εισάγετε το καθεστώς Φ.Π.Α στο οποίο ανήκει η συναλλαγή. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα, αν έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του προμηθευτή. Αν επιλέξετε «Απαλλαγή» εμφανίζεται πεδίο στο οποίο θα πρέπει να εισάγετε το σχετικό νομικό άρθρο.
 Τρόπος πληρωμής: Εισάγετε τον τρόπο πληρωμής της συναλλαγής επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, που έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Τρόποι πληρωμής). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα, αν έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του προμηθευτή ή του υποκαταστήματος του, σε περίπτωση που έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Υποκατάστημα». Αν δεν έχει οριστεί τιμή σε κάποιο από αυτά τα πεδία, το πεδίο συμπληρώνεται με τον τρόπο πληρωμής που έχει οριστεί στη σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αγοράς).
 Παράδοση: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης των ειδών.
 Πρόσωπο: Το πεδίο αφορά την διαχείριση και παρακολούθηση των δαπανών του προσωπικού. Εισάγετε το πρόσωπο που σχετίζεται με το συγκριμένο παραστατικό δαπανών.
 Αιτιολογία: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις σχετικές τιμές του προτεινόμενου όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Αιτιολογίες αγορών).

.

Σελίδα «2»

 Ημ/νία διακίνησης: Το πεδίο αφορά τα παραστατικά διακίνησης, όταν αυτά προγραμματίζονται για μεταγενέστερη ημερομηνία.
 Σκοπός διακίνησης: Εισάγετε τον σκοπό διακίνησης των ειδών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Σκοποί διακίνησης). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν κατά τον σχεδιασμό της σειράς του παραστατικού στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές Παραστατικών αγοράς,) έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο.
 Τρόπος αποστολής: Εισάγετε τον τρόπο αποστολής των ειδών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Τρόποι αποστολής). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα, αν έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του προμηθευτή ή στον σχεδιασμό της σειράς παραστατικού, στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές Παραστατικών αγοράς).
 Μεταφορέας: Εισάγετε τον μεταφορέα των ειδών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Μεταφορείς). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα, αν έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του προμηθευτή.
 Αρ. αυτοκινήτου: Εισάγετε τον αριθμό του αυτοκινήτου που θα κάνει την μεταφορά των ειδών ή επιλέξτε από τις διαθέσιμες προτεινόμενες τιμές που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα παραστατικά του προμηθευτή. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του προμηθευτή. Επίσης αν δεν έχουμε ορίσει τον πελάτη του παραστατικού, πληκτρολογώντας τον αριθμό του αυτοκινήτου επιστρέφει ο σχετικός πελάτης.
 Εξοπλισμός: Εισάγετε τον κωδικό του εξοπλισμού που συνδέεται με την αγορά/δαπάνη.
 Πρόσωπο: Εισάγετε ο πρόσωπο που συνδέεται με την αγορά / δαπάνη.
 Πελάτης παράδοσης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη – παραλήπτη, αν πρόκειται για τριγωνική παράδοση.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του παραλήπτη στο οποίο θα γίνει η παράδοση.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τν κωδικό του πελάτη – παραλήπτη, εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη – παραλήπτη.
 Διεύθυνση: Εισάγετε την διεύθυνση αποστολής των ειδών. Το πεδίο συμπληρώνεται με την διεύθυνση της έδρας του πελάτη – παραλήπτη ή του υποκαταστήματος του, αν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Υποκατάστημα». Επιλέγοντας το εικονίδιο (κύκλο) που υπάρχει στο πεδίο η εφαρμογή σας μεταφέρει στο σημείο της διεύθυνσης στο google maps.

.

Σελίδα «3»

 Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Αιτιολογία αγορών).
 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον υποκατάστημα που έχει δηλωθεί στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης σειράς παραστατικού αγοράς.
 Φάκελος κοστολόγησης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το φάκελο κοστολόγησης που ανήκει το παραστατικό.
 Αντιστοίχιση: Η τιμή του πεδίου είναι «ΝΑΙ» αν στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή το πεδίο «Αντιστοίχιση» έχει συμπληρωθεί με την επιλογή «Έναντι υπολοίπου». Σε αυτή την περίπτωση η παρούσα πιστωτική κίνηση θα αντιστοιχηθεί αυτόματα με την παλιότερη χρεωστική του προμηθευτή. Η τιμή του πεδίου είναι «ΟΧΙ» αν στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή το πεδίο «Αντιστοίχιση» έχει συμπληρωθεί με την επιλογή «Συγκεκριμένες κινήσεις». Αν επιθυμείτε να αντιστοιχηθεί η συγκεκριμένη πιστωτική κίνηση του προμηθευτή με χρεωστική επιλέξτε το πεδίο ώστε να μεταβάλλετε την τιμή του σε «ΝΑΙ». Κατά την καταχώρηση του παραστατικού ανοίγει η εργασία αντιστοίχιση κινήσεων προμηθευτών. Τα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία του προμηθευτή και του πιστωτικού παραστατικού συμπληρώνονται από την εφαρμογή. Συμπληρώστε το πεδίο «Από παραστατικό» επιλέγοντας το χρεωστικό παραστατικό του προμηθευτή και πατήστε «Καταχώρηση».
 Κατάσταση παραγγελίας: Η τιμή του πεδίου αλλάζει σύμφωνα με την κατάσταση (Ανεκτέλεστη, Μερικώς εκτελεσμένη, Εκτελεσμένη, Ακυρωμένη) του παραστατικού παραγγελίας πελάτη.

Αν η κατάσταση είναι «Ανεκτέλεστη» μπορεί να γίνει «Ακυρωμένη, οπότε οι ποσότητες των γραμμών αντιγράφονται ως ακυρωμένες ποσότητες και στην συνέχεια μηδενίζονται.

Αν η κατάσταση είναι «Μερικώς εκτελεσμένη» μπορεί να γίνει είτε «Εκτελεσμένη», οπότε οι ποσότητες αντιγράφονται σαν ακυρωμένες και μηδενίζονται ή «Ανεκτέλεστη» οπότε οι ποσότητες γίνονται ίσες με τις αρχικές και οι ακυρωμένες μηδενίζονται.

Αν η κατάσταση είναι «Εκτελεσμένη» μπορεί να γίνει «Ανεκτέλεστη» οπότε οι ποσότητες γίνονται ίσες με τις αρχικές και οι ακυρωμένες μηδενίζονται.

 Κατάσταση Δ. Παραλαβής: Η τιμή του πεδίου αλλάζει σύμφωνα με την κατάσταση (Εκκρεμές, Μερικών τιμολογημένο, Τιμολογημένο) του παραστατικού δελτίου αποστολής.
 Κατάσταση παραστατικού: Καθορίστε την κατάσταση του παραστατικού επιλέγοντας από τις τιμές του σχετικού πίνακα (Πίνακες > Αγορές > Καταστάσεις παραστατικών).
 Μετασχηματισμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» κατά την διάρκεια του μετασχηματισμού στο αρχικό παραστατικό, εφόσον δεν είναι παραγγελία ή δελτίο αποστολής και βάση του σεναρίου ενημερώνονται τα σχετικά παραστατικά.
 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογ/κής: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Intrastat»

Τα πεδία που αφορούν την Intrastat εμφανίζονται όταν η τοπική χώρα είναι μέλος της Ε.Ε.. και η χώρα του προμηθευτή είναι μέλος της Ε.Ε. αλλά διαφορετική από την τοπική.

 Ημερομηνία Intrastat: Η ημερομηνία συμπληρώνεται από την εφαρμογή και είναι ίδια με την ημερομηνία του παραστατικού.
 Ισοτιμία ΦΠΑ Intrastat: Αν το νόμισμα του παραστατικού είναι ευρώ, η τιμή του πεδίου είναι ένα (1). Σε αντίθεση περίπτωση η τιμή του πεδίου συμπληρώνεται από την εφαρμογή σύμφωνα με τις τιμές που έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Ισοτιμίες – Intrastat).
 Αξία εξόδων Intrastat: Εισάγετε στο πεδίο την συνολική αξία των εξόδων εντός συνόρων στο νόμισμα του παραστατικού.
 Τύπος συναλλαγής: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία αφορά το παραστατικό.

.

Γραμμές παραστατικού

Μετά την εισαγωγή του κωδικού του προμηθευτή εμφανίζεται το τμήμα του παραστατικού που αναφέρεται στα στοιχεία των ειδών/υπηρεσιών. Ανάλογα με την σειρά του παραστατικού που θα επιλέξετε η εφαρμογή εμφανίζει πεδία που αφορούν τα στοιχεία των ειδών, των υπηρεσιών ή και των δύο.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του είδους / υπηρεσίας.
 Περιγραφή είδους: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του είδους / υπηρεσίας.
 Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα του είδους / υπηρεσίας. Αν το είδος έχει διαχείριση σε serial number ή χρώμα/μέγεθος με δεξί κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται στο πεδίο εμφανίζεται παράθυρο που σας επιτρέπει την επιλογή serial number ή την ανάλυση σε χρώμα/μέγεθος αντίστοιχα. Αν η διαχείριση του είδος γίνεται σε παρτίδες πατώντας F3 εμφανίζεται παράθυρο με τα στοιχεία γραμμής είδους. Με αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο που υπάρχει στο πεδίο «Παρτίδα», εμφανίζεται παράθυρο αναζήτησης των παρτίδων για την επιλογή της επιθυμητής. Για την καταχώρηση νέας παρτίδας κάντε πρώτα δεξί κλικ και μετά αριστερό, πάνω στο ίδιο εικονίδιο. Η εφαρμογή ανοίγει την εργασία «Στοιχεία παρτίδων» για την καταχώρηση των στοιχείων.
 Ποσότητα 2: Η συμπλήρωση του πεδίου γίνεται αυτόματα εφόσον έχει καθοριστεί, στα σταθερά στοιχεία του είδους, η σχέση των μονάδων μέτρησης του.
 Τιμή: Εισάγετε την τιμή του είδους/υπηρεσίας. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει οριστεί στην σχετική κίνηση του είδους/υπηρεσίας, στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Κινήσεων), ποια τιμή θα προτείνεται. Επίσης το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα σε περίπτωση που έχει οριστεί ειδική τιμή κατά προμηθευτή/είδος ή υπηρεσία.
 Έκπτ. % & Έκπτ. 2: Εισάγετε τα ποσοστά εκπτώσεων του είδους/υπηρεσίας Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει οριστεί ποσοστό έκπτωσης στα σταθερά στοιχεία του είδους/υπηρεσίας, ή στο τιμοκατάλογο που ανήκει ή από την ειδική τιμολογιακή πολιτική του είδους/υπηρεσίας κατά προμηθευτή. Ο τρόπος εμφάνισης και υπολογισμού των εκπτώσεων ορίζεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής ( Οργάνωση – Παράμετροι – Αγορές).
 Αξία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή του είδους/υπηρεσίας μετά τις εκπτώσεις.

Επιλέγοντας το εικονίδιο στις γραμμές του παραστατικού εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία γραμμής [F3]: Προβάλλονται τα στοιχεία κίνησης του είδους.
 Έμμεσα στοιχεία είδους [F4]: Προβάλλονται τα στοιχεία του είδους.
 Εναλλακτικά είδη [F5]: Προβάλλεται η πίνακας με τα εναλλακτικά είδη του είδους.
 Πρόσφατες αγορές [F6]: Προβάλλονται οι πρόσφατες αγορές από τον προμηθευτή. Με [Space] ή διπλό κλικ μπορείτε να επιλέξετε τα είδη που επιθυμείτε να προστεθούν στο παρόν παραστατικό και στην συνέχεια να πατήστε «Αντιγραφή στο παραστατικό». Το αν θα αντιγραφούν μόνο τα είδη ή και η τιμή ή και η τιμή και η έκπτωση εξαρτάται από την σχετική παράμετρο «Επιλογή από ιστορικό τιμών» στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Αγορές).
 Ιστορικό τιμών αγοράς [F7]: Προβάλλεται πίνακας με δύο καρτέλες. Στην καρτέλα «Πελάτης» εμφανίζονται τα παραστατικά πώλησης του είδους που συνδέονται με τον πελάτη του παραστατικού, ενώ στην καρτέλα «Γενικά» όλα τα παραστατικά πωλήσεων του είδους. Το πλήθος των εγγραφών που θα εμφανίζονται στο ιστορικό καθορίζεται στην σχετική παράμετρο στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα).
 Σχετικές κινήσεις: Προβάλλονται τα παραστατικά από τα οποία προήλθε ή και μετασχηματίστηκε το παρόν παραστατικό.

.

Όταν το παραστατικό αγοράς αφορά πάγια συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία.

 Κωδικός παγίου: Εισάγετε τον κωδικό του παγίου.
 Περιγραφή παγίου: Εναλλακτικά αντί για το κωδικό μπορείτε να εισάγετε την περιγραφή του παγίου.
 Κωδικός οντότητας: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό της οντότητας. Ο κωδικός προκύπτει από τον κωδικό του παγίου συν τον αύξοντα αριθμό της οντότητας.
 Περιγραφή οντότητας: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την περιγραφή της οντότητας και αναφέρει την ημερομηνία και το παραστατικό της κίνησης που δημιουργεί την οντότητα.
 Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα της οντότητας του παγίου.
 Τιμή: Εισάγετε την τιμή της οντότητας του παγίου.
 Έκπτ. % & Έκπτ. 2: Εισάγετε τα ποσοστά εκπτώσεων της οντότητας του παγίου.
 Αξία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή της οντότητας του παγίου μετά τις εκπτώσεις.

.

Επιλέγοντας το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg στις γραμμές του παραστατικού εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία γραμμής [F3]: Προβάλλονται τα στοιχεία κίνησης της οντότητας του παγίου. Από το πεδίο «Τύπος γραμμής» μπορείτε να ορίσετε τον τύπο της οντότητας (κυρίως πάγιο ή προσθήκη παγίου ή βελτίωση παγίου). Από το πεδίο «Κωδικός οντότητας» υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν περαιτέρω στοιχεία της οντότητας.
 Έμμεσα στοιχεία παγίου [F4]: Προβάλλονται τα στοιχεία της οντότητας του παγίου.

.

Στο κάτω μέρος του παραστατικού υπάρχουν τα παρακάτω πεδία:

 Έκπτωση % & Έκπτωση 2: Εισάγετε τα ποσοστά εκπτώσεων του προμηθευτή. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει οριστεί ποσοστό έκπτωσης στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή ή στους τρόπους αποστολής και πληρωμής. Οι εκπτώσεις στους τρόπους αποστολής και πληρωμής εφαρμόζονται μόνο κατά την νέα εγγραφή και όχι κατά την μεταβολή των τιμών μετά την καταχώρηση του παραστατικού.
 Έκπτωση: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξία των εκπτώσεων που αφορούν τον προμηθευτή ή τον τρόπο πληρωμής και αποστολής.
 Πληρωτέο: Η αξία του πεδίου αναφέρεται στην συνολική αξία του παραστατικού.
 Καθαρή αξία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την καθαρή αξία του είδους/υπηρεσίας μετά από όλες τις εκπτώσεις.
 Έξοδα: Επιλέγοντας το πεδίο μπορείτε να ορίσετε τυχόν έξοδα (π.χ. μεταφορικά, Ε.Φ.Κ.) όπως αυτά έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Έξοδα/Φόροι αγορών). Σε περίπτωση που τα έξοδα έχουν δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του είδους /υπηρεσίας ή του προμηθευτή το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η αξία του πεδίου αναφέρεται στην καθαρή αξία των εξόδων.
 Αξία ΦΠΑ: Η αξία του πεδίου αφορά το σύνολο ΦΠΑ του είδους/υπηρεσίας και των εξόδων. Επιλέγοντας το πεδίο της αξίας εμφανίζεται η ανάλυση ΦΠΑ. Στην καρτέλα «Κανονικό» προβάλλονται ανά κατηγορία ΦΠΑ, η υποκείμενη αξία και η αντίστοιχη αξία ΦΠΑ. Στα παραστατικά που αφορούν εισαγωγές από τρίτες χώρες εμφανίζεται και η καρτέλα «Πλασματικό», όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει την κατηγορία ΦΠΑ, την πλασματική αξία και την αξία του ΦΠΑ που αντιστοιχεί σ’ αυτή.
 Πληρωμή: Όταν ο τρόπος πληρωμής είναι «Μετρητά» το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το «Πληρωτέο» ποσό του παραστατικού.
 Υπόλοιπο: Εμφανίζεται το υπόλοιπο του προμηθευτή στις νέες εγγραφές παραστατικών που επηρεάζουν χρέωση ή πίστωση.
 Νέο υπόλοιπο: Εμφανίζεται το νέο υπόλοιποι του προμηθευτή στις νέες εγγραφές παραστατικών που επηρεάζουν χρέωση ή πίστωση.

.

Επιλέγοντας το πεδίο ανοίγει παράθυρο στον οποίο μπορείτε να ορίσετε τους τρόπους είσπραξης.

 Σελίδα «Κινήσεις»

Ταμειακό στοιχείο: Εισάγετε το ταμειακό στοιχείο που αφορά την πληρωμή επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ταμειακά στοιχεία).

Καθαρή αξία: Εισάγετε την αξία του ταμειακού στοιχείου.

 Σελίδα «Αξιόγραφα»

Ταμειακό στοιχείο: Εισάγετε το ταμειακό στοιχείο που αφορά την πληρωμή επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ταμειακά στοιχεία).

Κωδικός αξιογράφου: Ανάλογα με το ταμειακό στοιχείο που θα επιλέξετε το πεδίο είτε συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του αξιογράφου και επιλέγοντας το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg.png που υπάρχει στο πεδίο, ανοίγει παράθυρο που σας επιτρέπει την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου, είτε το επιλέγετε από σχετική λίστα. Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου στο προηγούμενο πεδίο.

Αξία: Εισάγετε την αξία του αξιογράφου. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου στο πεδίο «Αξιόγραφο».

Τράπεζα: Εισάγετε την τράπεζα έκδοσης του αξιογράφου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Τράπεζες). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο κατά την καταχώρηση των στοιχείων του αξιογράφου στο πεδίο «Αξιόγραφο».

  

Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχουν τα παρακάτω πεδία:

 Κινήσεις: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το σύνολο των ταμειακών στοιχείων που έχουν εισαχθεί στην σελίδα «Κινήσεις» και δεν μπορεί να μεταβληθεί.
 Αξιόγραφα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το σύνολο των ταμειακών στοιχείων που έχουν εισαχθεί στην σελίδα «Αξιόγραφα» και δεν μπορεί να μεταβληθεί.
 Σύνολο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το σύνολο των ταμειακών στοιχείων που έχουν εισαχθεί στην σελίδα «Κινήσεις» και «Αξιόγραφα» και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Κλείστε τον παράθυρο και πατήστε «Καταχώρηση» για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

.

Ενότητα « Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Ενότητα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το παραστατικό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Προμηθευτές – Πίνακες χρήστη).

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των παραστατικών αγοράς.

  Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F2]: Εμφανίζονται τα στοιχεία του προμηθευτή.
 Επαναϋπολογισμός τιμών και εκπτώσεων: Οι τιμές και οι εκπτώσεις του παραστατικού αλλάζουν βάση των σχετικών στοιχείων που υπάρχουν στα σταθερά στοιχεία του είδους ή των τιμολογιακών πολιτικών που ισχύουν για τα είδη / προμηθευτές.
 Μετασχηματισμός παραστατικών: Αφού επιλέξετε την σειρά του παραστατικού που θα προέρθει από τον μετασχηματισμό και τον προμηθευτή, επιλέγοντας την εργασία προβάλλεται η αρχική οθόνη του μετασχηματισμού παραστατικών έχοντας συμπληρωμένα τα στοιχεία που αναφέρονται στο νέο παραστατικό. Συνεχίστε στην έκδοση του νέου παραστατικού όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική εργασία (Παραστατικά – Πωλήσεις – Εργασίες – Μετασχηματισμός παραστατικών).
 Ανάλυση πιστωτικού έκπτωσης: Χρησιμοποιήστε την εργασία για την αυτόματη κατανομή της αξίας του πιστωτικού στα είδη του προμηθευτή. Στην οθόνη που ανοίγει η συμπλήρωση του πεδίου «Αξία πιστωτικού» είναι υποχρεωτική και προαιρετικά καθορίζετε και το εύρος των κινήσεων που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό. Ο καταμερισμός της αξίας του πιστωτικού στα είδη γίνεται βάση της συμμετοχής του κάθε είδους στις συνολικές αγορές του προμηθευτή.  
 Ανάλυση διακανονισμού τρόπου πληρωμής: Αν ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού έχει κάποιον διακανονισμό προβάλλεται η ανάλυση του και τα σχετικά παραστατικά ταμείου που αφορούν την κάλυψη του.
 Στοιχεία βάρους /όγκου: Όταν το πεδίο που αναφέρεται στον συντελεστή βάρος/όγκου του είδους είναι συμπληρωμένο και η σχετική παράμετρος των αποθεμάτων «Διαχείριση βάρους» ενεργοποιημένη τότε προβάλλονται τα στοιχεία βάρους του είδους.
 Στοιχεία ΜΥΦ: Προβάλλονται τα στοιχεία του παραστατικού που θα συμπεριληφθούν στην συγκεντρωτική κατάσταση (ΜΥΦ).
 Σχετικά παραστατικά: Προβάλλονται τα παραστατικά από τα οποία προήλθε ή στα οποία μετασχηματίστηκε το συγκεκριμένο παραστατικό.
 Σχετικοί φάκελοι κοστολόγησης (δαπάνες): Αφορά παραστατικά δαπανών που συνδέονται με περισσότερους από ένα φάκελο κοστολόγησης. Αφού επιλέξετε τους φακέλους κοστολόγησης που θα συνδεθούν με το παραστατικό, χωρίς να συμπληρώσετε το πεδίο «Αξία σε φάκελο», επιλέγετε «Τρόπο επιμερισμού». Η εφαρμογή προτείνει αυτόν που έχει το «Στοιχείο κόστους» της πρώτης γραμμής, αλλά ο χρήστης μπορεί να το αλλάξει επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πεδίου. Στην συνέχεια κάνετε κλικ στο πεδίο «Επιμερισμός αξίας στους φακέλους» και γίνεται επιμερισμός της καθαρής αξίας της δαπάνης στους φακέλους. Αν υπάρχει έστω και ένας φάκελος χωρίς παραστατικά αγοράς, πλέον παράγεται σχετικό μήνυμα και δεν γίνεται ο επιμερισμός.
 Στοιχεία παραστατικών Εσόδων-Εξόδων [F8]: Προβάλλεται το παραστατικό εσόδων – εξόδων που δημιουργήθηκε από την καταχώρηση του παραστατικού.
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής [F8]: Προβάλλεται το άρθρο λογιστικής που δημιουργήθηκε από την καταχώρηση του παραστατικού.
 Έλεγχος ΑΦΜ [Ctrl + F3]: Γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας του ΑΦΜ του πελάτη.
 Αντιγραφή από πρότυπο: Καλείτε ένα πρότυπο παραστατικό, κατά την εργασία της νέας εγγραφής.
 Αποθήκευση σαν πρότυπο: Αποθήκευση του παραστατικού για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο.
 Εμφάνιση όλων των τύπων γραμμών: Αν η σειρά του παραστατικού επιτρέπει όλους τους τύπους γραμμών (αποθέματα και υπηρεσίες) με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται αυτός που δεν υπήρχε στο παραστατικό.
 Εκτύπωση / Ακύρωση
 Εκτύπωση [Ctrl + F10]: Εμφανίζεται όταν ένα παραστατικό δεν είναι εκτυπωμένο και επιθυμούμε την εκτύπωση του.
  Επανεκτύπωση [Ctrl + F10]: Εμφανίζεται όταν ένα παραστατικό είναι εκτυπωμένο και επιθυμούμε επανεκτύπωση του.
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού από εκτυπωμένο σε μη εκτυπωμένο και αντίστροφα.
 Αλλαγή κατάστασης ακυρωμένου: Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού από ακυρωμένο σε μη ακυρωμένο και αντίστροφα. Κατά την μεταβολή ενός ακυρωμένου σε μη η εφαρμογή προβάλλει μήνυμα επιβεβαίωσης για την διαγραφή του ακυρωτικού.

.