Φύλλα μερισμού λογαριασμών Α.Λ.

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του φύλλου μερισμού των αναλυτικών λογαριασμών. Το φύλλο περιέχει τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής από τους οποίους κινήθηκε κάθε λογαριασμός της αναλυτικής λογιστικής. Συγκριμένα, για κάθε λογαριασμό της αναλυτικής λογιστικής εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο κωδικός, η περιγραφή και η αξία χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της γενικής λογιστικής από τους οποίους κινήθηκε.

.