Προμήθειες ειδών / υπηρεσιών

Η συγκεκριμένη εργασία δημιουργεί τον πίνακα με τις κατηγορίες προμήθειας των ειδών και των υπηρεσιών σας. Η κατηγορία προμήθειας, όπως ορίζεται από τα πεδία του πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο των σταθερών στοιχείων των ειδών και των υπηρεσιών, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προμηθειών πωλήσεων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε κατηγορία προμήθειας εισάγετε κωδικό και περιγραφή