Κατά τρόπο αποστολής

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των αγορών ανά τρόπο αποστολής και συνολικά.

.