Κωδικοί TARIC

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα με τους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας των ειδών σας. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για τις ενδοκοινοτικές εισαγωγές και εξαγωγές.

Συμπληρώστε τον κωδικό και την περιγραφή της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και την μονάδα μέτρησης. Για ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση».

.

Προηγούμενο

Δασμοί ειδών