Έλεγχοι υπολοίπου

Με την συγκεκριμένη εργασία ορίζετε τις παραμέτρους που συσχετίζονται με τον έλεγχο υπολοίπων των ειδών σας.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» ή κάντε διπλό κλικ αφού πρώτα την έχετε επιλέξει.

Τα στοιχεία που ζητείται να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του ελέγχου υπολοίπου. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό για την καταχώρηση της εγγραφής. Η συμπλήρωση του πεδίο είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κατηγορίας ελέγχου υπολοίπου. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό για την καταχώρηση της εγγραφής. Η συμπλήρωση του πεδίο είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος υπέρβασης υπολοίπου: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν και με ποιο τρόπο (όχι, προειδοποίηση, απαγόρευση, συνεχή έλεγχο ή απαγόρευση και συνεχή έλεγχο) θα γίνεται ο έλεγχος υπέρβασης υπολοίπου.
 Ο έλεγχος υπολοίπου γίνεται στην: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα σε ποια ποσότητα (ποσότητα 1, ποσότητα 2 ή ποσότητα 1&2) θα γίνεται ο έλεγχος υπολοίπου.
 Ο έλεγχος γίνεται στο υπόλοιπο: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν ο έλεγχος υπολοίπου θα γίνεται στο σύνολο των αποθηκευτικών χώρων ή ανά αποθηκευτικό χώρο.
 Να ληφθεί υπόψη το όριο ασφάλειας: Δηλώστε αν κατά την διαδικασία ελέγχου υπολοίπου θα ληφθεί ή όχι υπόψη το όριο ασφαλείας που έχετε ορίσει στα σταθερά στοιχεία του είδους.
 Να ληφθούν υπόψη τα αναμενόμενα: Δηλώστε αν κατά την διαδικασία ελέγχου υπολοίπου θα ληφθεί ή όχι υπόψη η αναμενόμενη ποσότητα του είδους.
 Να ληφθούν υπόψη τα δεσμευμένα: Δηλώστε αν κατά την διαδικασία ελέγχου υπολοίπου θα ληφθεί ή όχι υπόψη η δεσμευμένη ποσότητα του είδους.
 Έλεγχος υπολοίπου κατά Χ/Μ: Δηλώστε αν ο έλεγχος υπολοίπου θα αφορά ή όχι και τα υπόλοιπα ανά χρώμα/μέγεθος.
 Έλεγχος υπολοίπου παρτίδας: Δηλώστε αν ο έλεγχος υπολοίπου θα αφορά ή όχι και τα υπόλοιπα ανά παρτίδα.

.

.