Κατά τρόπο πληρωμής

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των προμηθευτών έχοντας σαν κριτήριο ταξινόμησης τον τρόπο πληρωμής, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή. Για την περίοδο που θα επιλέξετε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε τρόπο πληρωμής αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 το συνολικό τζίρο,
 τον τζίρο των αγορών που αφορούν είδη και
 τον τζίρο λήψης υπηρεσιών/δαπανών.

.

.

Προηγούμενο

Κατά χώρα