Αντιστοιχίσεις κινήσεων

Η εργασία χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των χρεωστικών με των πιστωτικών κινήσεων του προμηθευτή.

Η αντιστοίχιση των κινήσεων μπορεί να γίνει είτε αυτόματα, αν στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή στο αντίστοιχο πεδίο έχετε δηλώσει «Έναντι υπολοίπου», είτε από τον χρήστη μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, αν στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή στο αντίστοιχο πεδίο έχετε δηλώσει «Συγκεκριμένες κινήσεις».

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

.

Για την καταχώρηση της κίνησης συμπληρώστε τα πεδία:

 Προμηθευής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί του κωδικού προμηθευτή εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού προμηθευτή.
 Από παραστατικό: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τα διαθέσιμα χρεωστικά παραστατικά του προμηθευτή.
 Από ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού που εισάγατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Αξία: Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται με την αξία του παραστατικού που εισάγατε. Ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην ακάλυπτη αξία του παραστατικού.
 Σε παραστατικό: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τα διαθέσιμα πιστωτικά παραστατικά του προμηθευτή.
 Σε ημερομηνία: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία του παραστατικού που επιλέξατε.
 Αξία: Το πεδίο αναφέρεται στην αξία του πιστωτικού παραστατικού που επιλέξατε.
 Κάλυψη: Το πεδίο αναφέρεται στην καλυμμένη αξία του πιστωτικού παραστατικού.
 Τύπος αντιστοίχισης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με τον τρόπο που έγινε η αντιστοίχιση.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέξετε «Καταχώρηση».

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζεται η έμμεση εργασία επαναλαμβανόμενη καταχώρηση.

.