Στοιχεία ημερολογίου

Η εργασία αφορά την εγγραφή, διαγραφή και προβολή των κινήσεων του ημερολογίου ταμείου.

 Τίτλος: Εισάγετε τον τίτλο της κίνησης.
 Έναρξη: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της κίνησης.
 Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα λήξης της κίνησης.
 Ενέργεια: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές δημιουργήθηκαν στην εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Ενέργειες ταμείου).
 Κατάσταση: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές δημιουργήθηκαν στην εργασία (Πίνακες – Ταμείο – Καταστάσεις ενεργειών).
 Αφορά: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές (απροσδιόριστο ή είσπραξη ή πληρωμή) του σχετικού πίνακα.
 Ποσό: Εισάγετε το ποσό προς είσπραξη ή πληρωμή.
 Υπενθύμιση: Καθορίστε αν θέλετε να υπάρξει ή όχι υπενθύμιση για την κίνηση και πόσο ώρα πριν την έναρξη της.
 Χρώμα: Καθορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η κίνηση στο ημερολόγιο ταμείου. Αν η «Κατάσταση» έχει καθορισμένο χρώμα τότε αυτό εισάγεται σαν χρώμα της κίνησης.
 Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Εισάγετε παρατηρήσεις που αφορούν την κίνηση.

.

.