Λογαριασμοί εξόδων πωλήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία, για να αντιστοιχίσετε τα έξοδα πωλήσεων με λογαριασμούς λογιστικής ή τμήμα αυτών.

Πρωτίστως, επιλέγετε το έξοδο πώλησης ή την κατηγορία συναλλαγών. Συνεχίστε με την εισαγωγή του λογαριασμού λογιστικής που αντιστοιχεί στο έξοδο καθώς και του λογαριασμού λογιστικής του Φ.Π.Α. πωλήσεων, εφόσον το έξοδο έχει Φ.Π.Α..

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση». Για έξοδο από την εργασία χωρίς αποθήκευση των δεδομένων επιλέξτε «Ακύρωση».

.