Μαζική έκδοση αξιογράφων

Η εργασία αφορά την μαζική δημιουργία πληρωτέων αξιογράφων για την πληρωμή/εξόφληση προμηθευτών.

Για τα αξιόγραφα που πρόκειται να εκδώσετε καθορίστε:

 την ημερομηνία έκδοσης και λήξης
 το χαρτοφυλάκιο
 την τράπεζα και
 την ημερομηνία πληρωμής.

Στη συνέχεια ορίστε τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την έκδοση των αξιογράφων και αναφέρονται:

 στο αν θα ληφθεί υπόψη ή όχι ο διακανονισμός που πιθανόν να υπάρχει με το εκάστοτε προμηθευτή,
 στην έκδοση αξιογράφου ανά κίνηση ή όχι και
 στην αναλυτική ή όχι επιλογή των προμηθευτών.

Επιλέξτε «Επόμενο» και χρησιμοποιήστετα φίλτρα αναζήτησης για να ορίσετε τους προμηθευτές που επιθυμείτε και πατήστε «Επόμενο».

Αν δεν έχετε επιλέξει αναλυτική επιλογή προμηθευτών επιλέγοντας «Επόμενο» αρχίζει η εργασία μαζικής έκδοσης αξιογράφων.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει αναλυτική επιλογή προμηθευτών επιλέγοντας «Επόμενο» η εφαρμογή εμφανίζει λίστα με τους προμηθευτές βάσει των φίλτρων αναζήτησης που έχετε συμπληρώσει. Επιλέγοντας έναν προμηθευτή με διπλό κλικ εμφανίζονται τα με υπόλοιπο παραστατικά του. Με διπλό κλικ στο αντίστοιχο πεδίο της στήλης «Επιλογή» γίνεται η επιλογή ή αποεπιλογή των παραστατικών των οποίων το υπόλοιπο θα καλυφθεί με την έκδοση αξιογράφου. Η αποεπιλογή ενός παραστατικού γίνεται και με το πλήκτρο [Space]. Πατήστε «Καταχώρηση» για να αποθηκευτούν οι επιλογές σας. Τέλος πατήστε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης αξιογράφων.

.

.