Στατιστική κατά πελάτη /είδος (αναλυτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων των πωλήσεων των ειδών κατά πελάτη. Τα στοιχεία που προβάλλονται ανά πελάτη αφορούν:

 τον κωδικό και την επωνυμία του
 τον κωδικό και την περιγραφή των ειδών
 τα παραστατικά που αφορούν κάθε είδος και για κάθε παραστατικό: την ημερομηνία, τον κωδικό του παραστατικού και της κίνησης, τον αποθηκευτικό χώρο, την αιτιολογία, τον πωλητή, την τιμή, το ποσοστό έκπτωσης, τη συνολική ποσότητα και αξία
 την συνολική ποσότητα και αξία όλων των ειδών.

.