Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου των πελατών, για την περίοδο που θα ορίστε. Καθορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στην χρήση και στην περίοδο που ορίσατε καθώς και αυτές με μηδενικό υπόλοιπο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένο πελάτη εμφανίζονται τα σύνολα των χρεώσεων και πιστώσεων της απογραφής, της περιόδου που επιλέξατε, τα προοδευτικά και του υπολοίπου. Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Ετικέτες