Οριακές ημερομηνίες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήστε τον πίνακα με τις οριακές ημερομηνίας για τις εργασίες της εταιρίας σας (συναλλαγών, γενικής και αναλυτικής λογιστικής και προσωρινών οριακών ημερομηνιών).