Συνθέσεις ειδών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των συνθετικών ενός είδους.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος που προέρχεται από σύνθεση προβάλλονται:

 ο κωδικός
 η περιγραφή
 η μονάδα μέτρησης
 η ποσότητα σετ και
 η τιμή χονδρικής και λιανικής.

.

Για κάθε ένα από τα είδη που αποτελούν τα συστατικά σύνθεσης προβάλλονται:

 ο κωδικός
 η περιγραφή
 η μονάδα μέτρησης
 η ποσότητα με την οποία συμμετέχει στην σύνθεση και
 τον τύπο.

Ο κωδικός των ειδών και των πελατών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

.