Αλλαγή τιμών κατά προμηθευτή

Χρησιμοποιήστε την συγκεκριμένη εργασία για την μαζική αλλαγή τιμών σε υπηρεσίες κατά προμηθευτή.

Αρχικά ορίζετε το εύρος των προμηθευτών, στην συνέχεια την ημερομηνία έναρξης και λήξης της τιμολογιακής πολιτικής που θα καθορίσετε και το εύρος των υπηρεσιών. Έπειτα ορίστε τον τρόπο αλλαγής τιμών, «Δοτό ποσοστό» ή «Σταθερό ποσό» και αν η αλλαγή αυτή θα φέρει «Αντικατάσταση» ή «Προσαύξηση» τιμών. Συνεχίστε να εργάζεστε όπως στην αλλαγή τιμών κατά πελάτη.

.