Ημερολόγιο ενεργειών

Ημερολόγιο ενεργειών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου ενεργειών που συνδέονται με τους πελάτες. Από προεπιλογή ανά ημερομηνία εμφανίζονται:

  • η ώρα και η περιγραφή της ενέργειας
  • ο κωδικός και η περιγραφή του πελάτη
  • η παρατήρηση και το πρόσωπο που συνδέεται με κάθε ενέργεια
  • ο τύπος και η κατάσταση κάθε ενέργειας και
  • αν η ενέργεια λαμβάνει χώρα εκτός ή εκτός της εταιρίας.
Προηγούμενο

Εορτολόγιο επαφών