Ημερολόγιο

Η συγκεκριμένη οικονομική εκτύπωση απεικονίζει τις κινήσεις των πελατών ανά ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα αναζήτησης για να καθορίστε τα δεδομένα της εκτύπωσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Ανά ημερομηνία για κάθε κίνηση προβάλλονται:

 το παραστατικό,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη,
 η αιτιολογία,
 η καθαρή αξία,
 τα άλλα έξοδα,
 η αξία ΦΠΑ,
 η συνολική αξία και
 την αξία χρέωσης ή πίστωσης ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης ενώ ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.