Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου

Η εργασία που αφορά την αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου (ΕΣ-ΕΞ ή ΓΛ) από μια εταιρία/χρήση σε άλλη. Κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή επιλέγουμε την εταιρία και χρήση στην οποία θα γίνει η αντιγραφή του λογιστικού σχεδίου. Για να εκτελεστεί η εργασία θα πρέπει να είναι καθορισμένη η λογιστική διαχείριση (Έσοδα – Έξοδα ή Γενική λογιστική) και ανάλογα δεν θα πρέπει να υπάρχουν εγγραφές παραστατικών Εσόδων – Εξόδων ή άρθρων λογιστικής.

 

Στο διάλογο της εργασίας θα πρέπει να επιλεγεί μία άλλη εταιρία/χρήση, η οποία να έχει την ίδια λογιστική διαχείριση με αυτή στην οποία βρισκόμαστε.