Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Capital B.O.S.

.Παραμετροποίηση

Στην εργασία «Setup ταμειακών» καθορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας όλων των ταμειακών μηχανών θα που συνδεθούν με την εφαρμογή (Οργάνωση > Σύστημα > Setup ταμειακών).

.

.

Ενότητα «Γενικά»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της ταμειακής.
 Επιλογή driver: Επιλέξτε τον driver της ταμειακής που επιθυμείτε.
 Περιγραφή: Κατά την επιλογή του driver της ταμειακής, το πεδίο συμπληρώνεται με τον τύπο της.
 Γραμμές τίτλου: Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της απόδειξης π.χ. τα στοιχεία της εταιρίας.
 Γραμμές υπότιτλου: Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της απόδειξης π.χ. ευχαριστήριο μήνυμα.
 Γραμμές σχολίων: Μπορείτε να καθορίσετε την εμφάνιση στοιχείων που αφορούν τον πελάτης της απόδειξης χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές.

@1 :   Επωνυμία πελάτη.

@2 :   ΑΦΜ  πελάτη

@3 :   ΔΟΥ  πελάτη

@4 :   Διεύθυνση πελάτη

@5 :   Τηλέφωνο πελάτη

@6 :   Αριθμός παραστατικού

@7 :   Κερδισμένη πόντοι

@8 :   Πόντοι που χρησιμοποιήθηκαν

@9 :   Προηγούμενο υπόλοιποι πόντων

@10 :   Νέο υπόλοιπο πόντων

@11 :   Αιτιολογία Παραστατικού

.

Ο χαρακτήρας της άνω κάτω τελείας σε συνδυασμό με τον αριθμό που ακολουθεί δίνει την εντολή στο πρόγραμμα να εκτυπώσει συγκεκριμένο αριθμό  χαρακτήρων από το συνολικό μήκος του  πεδίου.

Πχ αν πληκτρολογήσουμε @1:15 τότε θα τυπωθούν μόνο οι πρώτοι 15 χαρακτήρες της επωνυμίας του πελάτη.

 Κυλιόμενο μήνυμα: Εισάγετε το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη της ταμειακής.
 Χρήση εναλλακτικής περιγραφής είδους: Από τις προτεινόμενες τιμές επιλέξτε αυτή που θα εκτυπωθεί αντί για την περιγραφή του είδους.

.

.

Ενότητα «Τμήματα»

 Επιλογή τμημάτων: Επιλέγετε αν τα τμήματα της ταμειακής θα αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες ΦΠΑ (Πίνακες – Γενικοί – Κατηγορίες ΦΠΑ) ή με τα τμήματα ειδών (Πίνακες – Αποθέματα – Τμήματα ταμειακής).

.

.

.

Σταθμοί εργασίας

Στην επιλογή «Ρυθμίσεις σταθμών εργασίας» συνδέετε κάθε σταθμό εργασίας με μία ταμειακή μηχανή (Οργάνωση > Σύστημα > Ρυθμίσεις σταθμών εργασίας). Καθορίζετε την θύρα επικοινωνίας και επιλέγετε ένα από τα setup που δημιουργήσατε παραπάνω. Εφόσον βρίσκεστε στον σταθμό εργασίας μπορείτε να ελέγξετε την επικοινωνία με την ταμειακή μέσω της επιλογής «Έλεγχος ταμειακής».

.

Εκτύπωση παραστατικών

Στις «Σειρές παραστατικών πώλησης» και στην ενότητα «Εκτύπωση» ορίζουμε στην παράμετρο «Εκτύπωση σε ταμειακή» την εκτύπωση του παραστατικού στην ταμειακή. Στην ταμειακή εκτυπώνονται μόνο τα παραστατικά που χρησιμοποιούν τιμή λιανικής.

.

.

Προσοχή!

Για να «κλείσει» ένα παραστατικό και να σταλεί για εκτύπωση στην ταμειακή θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η «Είσπραξη». Σε αντίθετη περίπτωση η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.

.

Με την καταχώρηση του παραστατικού εκτυπώνεται στην ταμειακή μηχανή η απόδειξη πώλησης. Η λειτουργία της ταμειακής μηχανής προσομοιάζει με την λειτουργία ενός απλού εκτυπωτή.

.

Συμβατότητα με τις ταμειακές του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την εκτύπωση σε ταμειακές και με τους drivers των ταμειακών του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Για την σύνδεσή τους απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

1.Στον server και μέσα στον φάκελο που βρίσκεται εγκατεστημένη η εφαρμογή, δημιουργείτε έναν νέο φάκελο με το όνομα «FISCALS».
2.Μέσα στον φάκελο αντιγράφετε από τον φάκελο «FISCALS» της εγκατάστασης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, το αρχείο DLL της ταμειακής που επιθυμείται.
3.Ακολουθείται την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

.

Προηγούμενο

Συσκευασίες ειδών