Ενημέρωση στοιχείων

Ορίστε ποιοι πίνακες (περιφέρειες, δήμοι, μονάδες, καλλιέργειες, αιτίες, δραστικές ουσίες και φυτοφάρμακα) που αφορούν την διαχείριση των φυτοφαρμάκων και βρίσκονται στην εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Φυτοφάρμακα) θα ενημερωθούν από τo site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιλέξτε «Εκτέλεση». Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή προβάλλει σχετικό μήνυμα.

.

Επόμενο

Υποβολή Minagric