Δημιουργία barcodes κατά χρώμα/μέγεθος

Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών για τα οποία θα δημιουργηθούν barcodes και επιλέγετε «Εκτέλεση». Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Η μορφή του κωδικού barcode καθορίζεται στις παραμέτρους των αποθεμάτων (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα).

.