Ημερολόγια λογιστικής

Η συγκεκριμένη εργασία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ημερολογίων κινήσεων γενικής λογιστικής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για κάθε ημερολόγιο δηλώστε κωδικό και περιγραφή.

.