Αντιστοιχίσεις κινήσεων

Η εργασία χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των πιστωτικών με των χρεωστικών κινήσεων του πελάτη.

Η αντιστοίχιση των κινήσεων μπορεί να γίνει είτε αυτόματα, αν στα σταθερά στοιχεία του πελάτη στο αντίστοιχο πεδίο έχετε δηλώσει «Έναντι υπολοίπου», είτε από τον χρήστη μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, αν στα σταθερά στοιχεία του πελάτη στο αντίστοιχο πεδίο έχετε δηλώσει «Συγκεκριμένες κινήσεις».

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για την καταχώρηση της κίνησης συμπληρώστε τα πεδία:

 Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί του κωδικού πελάτη εισάγετε την επωνυμία του. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού πελάτη.
 Από παραστατικό: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τα διαθέσιμα πιστωτικά παραστατικά του πελάτη.
 Από ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού που εισάγατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Αξία: Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται με την αξία του παραστατικού που εισάγατε. Το δεύτερο πεδίο αναφέρεται στην ακάλυπτη αξία του παραστατικού.
 Σε παραστατικό: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τα διαθέσιμα χρεωστικά παραστατικά του πελάτη.
 Σε ημερομηνία: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία του παραστατικού που επιλέξατε.
 Αξία: Το πεδίο αναφέρεται στην αξία του χρεωστικού παραστατικού που επιλέξατε.
 Κάλυψη: Το πεδίο αναφέρεται στην καλυμμένη αξία του χρεωστικού παραστατικού. Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το ποσό κάλυψης.
 Τύπος αντιστοίχισης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα ανάλογα με τον τρόπο που έγινε τη αντιστοίχιση.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιλέξετε «Καταχώρηση».

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζεται η έμμεση εργασία επαναλαμβανόμενη καταχώρηση.

.