Τιμές κατά είδος

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δηλώσετε ειδική τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών με βάση τα είδη.

.

 Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του είδους. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και το πεδίο που αναφέρεται στην περιγραφή του είδους. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του είδους αν δεν έχετε εισάγει στο προηγούμενο πεδίο τον κωδικό του.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και το πεδίο που αναφέρεται στην επωνυμία του προμηθευτή.
 Επωνυμία: Εισάγετε την επωνυμία του προμηθευτή εάν δεν έχετε εισάγει στο προηγούμενο πεδίο των κωδικό του. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Ενεργό: Από προεπιλογή η τιμή του πεδίου είναι «ΝΑΙ» και δηλώνει την ενεργοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής. Για την απενεργοποίηση της επιλέξτε το πεδίο για να μεταβάλλετε την τιμή του πεδίου σε «ΟΧΙ».
 Έναρξη: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Διάρκεια: Το πεδίο υπολογίζει αυτόματα την χρονική διάρκεια ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής σε ημέρες.
 Ελάχιστη ποσότητα: Ορίστε την ελάχιστη ποσότητα του είδους για την οποία θα ισχύει η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
 Νόμισμα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή.
 Τιμή: Ορίστε την ισχύουσα από τον συγκεκριμένο προμηθευτή τιμή του είδους.
 Μείωση τιμής: Ορίστε το ποσό μείωσης στη τιμή του είδους από τον συγκεκριμένο προμηθευτή.
 Έκπτωση: Ορίστε το ποσοστό έκπτωσης του είδους από τον συγκεκριμένο προμηθευτή.
 Έκπτωση 2: Ορίστε το δεύτερο ποσοστό έκπτωσης του είδους.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική του προμηθευτή.
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της εγγραφής με την τρέχουσα ημερομηνία.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα μετά από κάθε μεταβολή της εγγραφής με την τρέχουσα ημερομηνία.

Επιλέξτε «Καταχώρηση» για να ολοκληρωθεί η εργασίας σας.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F3]
 Στοιχειά γραμμής [F4]
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση

.

.