Κατηγορίες ABC ειδών

Με τη συγκεκριμένη επιλογή ορίζετε τις κατηγορίες των ειδών και το ποσοστό πωλήσεων κάθε κατηγορίας ειδών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση τόσο της εγγραφής όσο και της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι ο κωδικός, η περιγραφή, η κατηγορία και το ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό τζίρο.

.

.