Κατά ταμειακό στοιχείο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της αξίας των κινήσεων των πελατών έχοντας σαν κριτήριο το ταμειακό στοιχείο που θα επιλέξετε. Για κάθε ταμειακό στοιχείο προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή και η συνολική αξία για την χρονική περίοδο που ορίσατε

Προηγούμενο

Κατά τρόπο πληρωμής

Επόμενο

Κατά πωλητή