Δημιουργία νέας εταιρίας – χρήσης

Επιλέξτε την εργασία για την δημιουργία νέας εταιρίας ή νέας χρήσης στην τρέχουσα εταιρία. Για την δημιουργία νέας εταιρίας εισάγετε την συντομογραφία, την επωνυμία και το Α.Φ.Μ. της εταιρίας. Για την δημιουργία νέας χρήσης εισάγετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της χρήσης.

.