Τμήματα / Όροφοι

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία των τμημάτων / ορόφων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατηγοριοποίηση των ειδών touchscreen. Εισάγετε τον κωδικό, την περιγραφή και δηλώστε αν είναι ενεργό ή όχι.

.