Γεωγραφική ανάλυση

Η εργασία προβάλλει την γεωγραφική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των πελατών, των ειδών και των υπηρεσιών. Τα κριτήρια που μπορείτε να εφαρμόσετε και επηρεάζουν την παρουσίαση των στοιχείων είναι:

Περιφέρειες: Επιλέγετε αν η παρουσίαση των δεδομένων θα δοθεί σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας.

Συγκριτικά: Επιλέγετε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Συγκρίσιμα: Προβάλλεται η σύγκριση μεταξύ χρήσεων για την ίδια χρονική περίοδο.

Χαρακτηριστικό 1 & 2: Τα κριτήρια αφορούν τα είδη και τις υπηρεσίες και λειτουργούν ως φίλτρα.

Πωλητές: Η προβολή των στοιχείων γίνεται βάση του πωλητή που θα επιλέξετε.

Μπορείτε να επιλέξετε το οικονομικό μέγεθος (αξία ή ποσότητα πωλήσεων, αξία ή υπόλοιπα παραγγελιών) των ειδών και των υπηρεσιών που θα προβληθεί. Τα οικονομικά στοιχεία των πελατών που μπορούν να προβληθούν είναι ο συνολικός τζίρος, ο τζίρος των ειδών και των υπηρεσιών, η χρέωση, η πίστωση, τα μετρητά, οι καταθέσεις, οι τραπεζικές κάρτες, τα αξιόγραφα, το υπόλοιπο, τα εκκρεμή αξιόγραφα και το ανοιχτό υπόλοιπο.

Από προεπιλογή εμφανίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτει την τρέχουσα χρήση με την παρούσα στιγμή. Παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξτε έναν ή περισσότερους μήνες με την βοήθεια του πλήκτρου [Ctrl] και του ποντικιού.

Επιλέγοντας το εικονίδιο ορίζεται την κλίματα χρώματος στον χάρτη και αν επιθυμείτε ή όχι επιλέγοντας έναν νομό ή περιφέρεια να εμφανίζονται οι αντίστοιχες αξίες. Επίσης εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Λίστα πελατών» επιλέγετε αν επιθυμείτε ή όχι την εμφάνιση του κωδικού πελάτη και αν θα εμφανίζονται όλοι οι πελάτες ή ανά δεκάδες αυτοί που βρίσκονται μέσα στην πρώτη εκατοντάδα.

Προηγούμενο

Γραφικά

Επόμενο

Dashboards