Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου των λογαριασμών. Δίνεται η δυνατότητας επιλογής χρήστη της αρχικής καταχώρισης.

Ανά ημερομηνία για τους επιλεγμένους λογαριασμούς προβάλλονται για κάθε κίνηση τους:

 η ημερομηνία,
 το παραστατικό,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού,
 η λογιστική κατηγορία που ανήκει,
 η αιτιολογία και
 το ποσό χρέωσης ή πίστωσης.

.

Προηγούμενο

Κινήσεις περιόδου

Επόμενο

Καρτέλες