Εισαγωγή αρχείο GDATA

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εισαγωγή αρχείο GDATA. Εισάγετε το αρχείο και επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

.