Νομίσματα

Μέσω της εργασίας μπορείτε να δημιουργήσετε τον πίνακα νομισμάτων συναλλαγής των πελατών και προμηθευτών σας. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών καθώς και στα στοιχεία λογαριασμών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του νομίσματος.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του νομίσματος.
 Σύμβολο: Εισάγετε τον επίσημο κωδικό του νομίσματος, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Δεκαδικά τιμών: Εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα έχουν τα πεδία τιμών.
 Δεκαδικά αξιών: Εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα έχουν τα πεδία αξιών.
 Κλειδωμένο με: Επιλέξτε το νόμισμα με το οποίο έχει κλειδωθεί η ισοτιρμία του νομίσματος, π.χ. Euro.
 Κλειδωμένη ισοτιμία: Εισάγετε την ισοτιμία «κλειδώματος» του νομίσματος. Η τιμή του πεδίου χρησιμοποιείται για τον τριγωνικό υπολογισμό της ισοτιμίας του νομίσματος με άλλο νόμισμα.

.

Ισοτιμίες

 Ημερομηνία: Εμφανίζεται η ημερομηνία στην οποία αναφέρονται οι ισοτιμίες του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα που έχουν εισαχθεί με την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Ισοτιμίες). Αν θέλετε να εισάγετε ισοτιμίες σε μια νέα ημερομηνία, εισάγετε την ημερομηνία εδώ.
 Fixing: Εμφανίζεται η τιμή fixing του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα που έχει εισαχθεί με την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Ισοτιμίες). Αν θέλετε να εισάγετε μια νέα τιμή fixing την εισάγετε εδώ.
 Αγορά: Εμφανίζεται η τιμή αγοράς του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα που έχει εισαχθεί με την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Ισοτιμίες). Αν θέλετε να εισάγετε μια νέα τιμή αγοράς την εισάγετε εδώ.
 Πώληση: Εμφανίζεται η τιμή πώλησης του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα που έχει εισαχθεί με την εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Ισοτιμίες). Αν θέλετε να εισάγετε μια νέα τιμή πώλησης την εισάγετε εδώ.

.

Προηγούμενο

Γλώσσες

Επόμενο

Ισοτιμίες