Κατά χαρακτηριστικό 2

.

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήριο ταξινόμησης το χαρακτηριστικό 2, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την περίοδο που θα επιλέξετε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 2 αφορούν:

τον κωδικό και την περιγραφή,

ο συνολικό τζίρο,

τον τζίρο των πωλήσεων των ειδών και

τον τζίρο παροχής υπηρεσιών

Επόμενο

Κατά χώρα