Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων. Ορίστε τους λογαριασμούς που θα περιλαμβάνει η εκτύπωση, την περίοδο και αν θα εμφανίζονται οι λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στην χρήση ή την περίοδο που ορίσατε. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται:

 η περιγραφή,
 ο τύπος λογαριασμού,
 η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ και η συνολική αξία της προηγούμενης περιόδου, της περιόδου που ορίσατε και τα προοδευτικά σύνολα.

Ο κωδικός των λογαριασμών λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Βιβλίο Εξόδων