Δημιουργία EAN barcodes

Αφού έχετε ορίσει το πρόθεμα των EAN barcodes στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα) επιλέξτε τα είδη που επιθυμείτε και επιλέξτε «Εκτέλεση» για την δημιουργία EAN barcodes.

.