Κατά δρομολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των πωλήσεων ανά δρομολόγιο.

.

Προηγούμενο

Κατά μεταφορέα