Ενημέρωση ΔΟΥ

Χρησιμοποιείστε την εργασία για την μαζική αντικατάσταση μιας Δ.Ο.Υ. με μια άλλη, στα στοιχεία πελατών / προμηθευτών. Αρχικά επιλέγετε αν η αντικατάσταση θα αφορά τα στοιχεία των πελατών ή των προμηθευτών. Στην συνέχεια καθορίζετε την Δ.Ο.Υ. που θα αντικατασταθεί και την νέα Δ.Ο.Υ..

.