Στήλες browsers / selectors

Η συγκεκριμένη εργασία σας δίνει την δυνατότητα καθορισμού των στηλών περιήγησης και κατά συνέπεια των επιλογέων (φίλτρων) αναζήτησης των εγγραφών σας.

Αρχικά επιλέξτε την εργασία στην οποία επιθυμείτε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και αμέσως μετά καθορίστε αν θα είναι ορατές σε όλους τους χρήστης ή σε μια ομάδα χρηστών ή σε ατομικό επίπεδο ανά χρήστη. Οι ρυθμίσεις που γίνονται σε επίπεδο χρήστη υπερτερούν όλων των άλλων.

Κατά την επιλογή της κατηγορίας χρηστών (όλων, ομάδων, προσώπων) εμφανίζεται παράθυρο με τα διαθέσιμα και προτεινόμενα από την εφαρμογή πεδία (στήλες/επιλογείς).

Από την αριστερή στήλη επιλέγεται με διπλό κλικ το επιθυμητό πεδίο και αυτόματα μεταφέρεται δεξιά στο πίνακα «Πεδίο». Για την μετακίνηση ενός πεδίου μέσα στην λίστα χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα βελάκια, αφού πρώτα το έχετε επιλέξει. Για την διαγραφή του επιλέγετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 3.jpg.

Οι ιδιότητες κάθε πεδίου μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ακολουθούν τα πεδία των ιδιοτήτων.

 Πεδίο: Αναφέρεται στην ονομασία του πεδίου που έχετε επιλέξει και δεν μεταβάλλεται.
 Τίτλος: Αναφέρεται στο όνομα της στήλης περιήγησης και υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 Ετικέτα: Αναφέρεται στο όνομα του επιλογέα (φίλτρου) και υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 Ορατό: Καθορίζετε αν το πεδίο θα είναι ή όχι ορατό σαν στήλη περιήγησης.
 Επιλογή: Καθορίζετε αν το πεδίο θα είναι ή όχι ορατό σαν επιλογέας.
 Πλάτος: Καθορίστε το πλάτος της στήλης.
 Χρώμα: Καθορίστε το χρώμα της στήλης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 9.jpg, που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Γραμματοσειρά: Καθορίζεται η γραμματοσειρά της στήλης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στην γραμματοσειρά προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 9.jpg, που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.

Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στις ιδιότητες των στηλών εμφανίζονται στην «Προεπισκόπηση» που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης.

.

Στην καρτέλα «Φίλτρα» μπορείτε να καθορίσετε υποχρεωτικό, προεπιλεγμένο και προτεινόμενο φίλτρο των εγγραφών.

.

Για διαγραφή, καταχώρηση και ακύρωση της εγγραφής επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο.

Στις έμμεσες εργασίες (F10) υπάρχουν οι επιλογές για την εισαγωγή / εξαγωγή σχεδιασμού από/σε αρχείο.

.

.