Στατιστική κατά υπηρεσία /πελάτη (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων πελατών ανά υπηρεσία. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» ρυθμίζουν τις εγγραφές που θα εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα της εκτύπωσης.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε υπηρεσία αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή της
 τον κωδικό και την επωνυμία των πελατών
 την συνολική ποσότητα και αξία αγορών ανά πελάτη και
 την συνολική ποσότητα και αξία όλων των πελατών.

.