Συνοπτική κατάσταση

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της συνοπτικής εικόνας των λογαριασμών. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή και τα ποσά χρέωσης και πίστωσης.

.

Προηγούμενο

Καρτέλες